METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2009 (KN 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVII   AFSNIT XVII - TRANSPORTMIDLER     Detail
    86   KAPITEL 86 - LOKOMOTIVER, VOGNE OG ANDET MATERIEL TIL JERNBANER OG SPORVEJE SAMT DELE DERTIL; STATIONÆRT JERNBANE- OG SPORVEJSMATERIEL SAMT DELE DERTIL; MEKANISK (HERUNDER ELEKTROMEKANISK) TRAFIKREGULERINGSUDSTYR AF ENHVER ART
    Detail
    87   KAPITEL 87 - KØRETØJER (UNDTAGEN TIL JERNBANER OG SPORVEJE) SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL
    Detail
    88   KAPITEL 88 - LUFT- OG RUMFARTØJER SAMT DELE DERTIL
    Detail
    89   KAPITEL 89 - SKIBE, BÅDE OG FLYDENDE MATERIEL
    Detail

Page 1/1  
Top