METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2009 (KN 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XIII   AFSNIT XIII - VARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER OG LIGNENDE MATERIALER; KERAMISKE PRODUKTER; GLAS OG GLASVARER     Detail
    70   KAPITEL 70 - GLAS OG GLASVARER     Detail
       7001 00   Glasskår og andet glasaffald; glasmasse
    Detail
       7002   Glas i form af kugler (undtagen mikrokugler henhørende under pos. 7018), stænger eller rør, ubearbejdet
    Detail
       7003   Planglas og glasprofiler, støbt eller valset, også med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet
    Detail
       7004   Planglas, trukket eller blæst, også med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet
    Detail
       7005   Floatglas og andet planglas, der er slebet eller poleret, også med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet
    Detail
       7006 00   Glas som nævnt i pos. 7003, 7004 eller 7005, bøjet, facet- eller kantslebet, graveret, boret, emaljeret eller på anden måde bearbejdet, men ikke indrammet eller i forbindelse med andre materialer
    Detail
       7007   Sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret glas
    Detail
       7008 00   Isolationsruder bestående af flere lag glas
    Detail
       7009   Glasspejle, også indrammede, herunder bakspejle
    Detail
       7010   Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas, af den art der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas
    Detail
       7011   Åbne glaskolber og glasrør, uden montering, samt dele dertil, af glas, til glødelamper, katodestrålerør eller lignende
    Detail
       7013   Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande til indendørs brug og lignende varer, af glas, undtagen varer henhørende under pos. 7010 eller 7018
    Detail
       7014 00 00   Refleksglas og optiske artikler af glas (bortset fra varer henhørende under pos. 7015), ikke optisk bearbejdet
    Detail
       7015   Urglas og lignende glas samt korrigerende og ikke korrigerende brilleglas, hvælvede, bøjede eller lignende, ikke optisk bearbejdet; hule glaskugler og segmenter deraf, til fremstilling af de nævnte varer
    Detail
       7016   Brosten, blokke, mursten, fliser, tagsten og andre varer af presset eller støbt glas, også armeret, af den art der anvendes til bygnings- eller konstruktionsbrug; glasterninger og andre små glasstykker, også på underlag, til mosaikker eller lignende dekorative formål; blyindfattede ruder og lignende varer; porøst glas (skumglas) i blokke, fliser, plader, skaller eller lignende former
    Detail
       7017   Laboratorieartikler, hygiejniske artikler og farmaceutiske artikler, af glas, også graderede eller justerede
    Detail
       7018   Glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og lignende smågenstande af glas samt varer deraf, undtagen bijouterivarer; glasøjne, undtagen proteser; statuetter og andre dekorationsgenstande forarbejdet ved anvendelse af glasblæselampe, undtagen bijouterivarer; mikrokugler af glas med diameter på 1 mm og derunder
    Detail
       7019   Glasfibre (herunder glasuld) og varer deraf (fx garn og vævet stof)
    Detail
       7020 00   Andre varer af glas
    Detail

Page 1/1  
Top