METADATA
Kombinovaná Nomenklatura, 2009 (KN 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
III   TŘÍDA III - ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY     Detail
    15   KAPITOLA 15 - ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY     Detail
       1501 00   Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503
    Detail
       1502 00   Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503
    Detail
       1503 00   Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené
    Detail
       1504   Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené
    Detail
       1505 00   Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu)
    Detail
       1506 00 00   Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
    Detail
       1507   Sójový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
    Detail
       1508   Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
    Detail
       1509   Olivový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
    Detail
       1510 00   Ostatní oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, též rafinované, avšak chemicky neupravené, a směsi těchto olejů nebo frakcí s oleji nebo frakcemi čísla 1509
    Detail
       1511   Palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
    Detail
       1512   Slunečnicový olej, světlicový olej nebo bavlníkový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
    Detail
       1513   Kokosový olej (kopra), olej z palmových jader, babassuový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
    Detail
       1514   Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
    Detail
       1515   Ostatní stálé rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
    Detail
       1516   Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené
    Detail
       1517   Margarín; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516
    Detail
       1518 00   Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky z nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté
    Detail
       1520 00 00   Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy
    Detail
       1521   Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené
    Detail
       1522 00   Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků
    Detail

Page 1/1  
Top