METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2009 (КН 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XIII   РАЗДЕЛ XIII - ИЗДЕЛИЯ ОТ КАМЪНИ, ГИПС, ЦИМЕНТ, АЗБЕСТ, СЛЮДА ИЛИ АНАЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ; КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ; СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО     Detail
    70   ГЛАВА 70 - СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО     Detail
       7001 00   Натрошено стъкло и други отпадъци и остатъци от стъкло; стъклена маса
    Detail
       7002   Стъкло на топчета (различни от микросферите от № 7018), пръчки или тръби, необработено
    Detail
       7003   Стъкло, наречено „отлято“, на плочи, листа или профили, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин
    Detail
       7004   Изтеглено или издухано стъкло, на листа, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин
    Detail
       7005   Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано върху едната или двете страни, на плочи или листа, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин
    Detail
       7006 00   Стъкло от №№ 7003, 7004 или 7005, извито, с полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано или обработено по друг начин, но не поставено в рамка, нито свързано с други материали
    Detail
       7007   Предпазно стъкло, състоящо се от закалено (темперирано) стъкло или формирано от залепени листа (слоесто стъкло)
    Detail
       7008 00   Изолиращи стъкла за сгради, многослоести (стъклопакети)
    Detail
       7009   Огледала от стъкло, дори в рамки, включително огледалата за обратно виждане
    Detail
       7010   Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло
    Detail
       7011   Колби и тръби, отворени, и техните части, от стъкло, без гарнитури, за електрически лампи, електроннолъчеви тръби или други подобни
    Detail
       7013   Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, различни от тези от №№ 7010 или 7018
    Detail
       7014 00 00   Стъклени изделия за сигнализация и стъклени оптични елементи (различни от тези от № 7015), необработени оптически
    Detail
       7015   Часовникарски и други подобни стъкла, стъкла за обикновени или медицински очила, изпъкнали, дъгообразни, вдлъбнати или с подобни форми, необработени оптически; кухи топки и сегментите им, от стъкло за производството на такива стъкла
    Detail
       7016   Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други артикули от пресовано или излято на калъпи стъкло, дори армирано, за строителни цели; кубчета, парчета и други стъкларски артикули, дори и върху подложка, за мозайки или подобни декорации; стъкло, сглобено във витражи; стъкло, наречено „многоклетъчно“ или „пеностъкло“ на блокове, пана, плочи, черупки или подобни форми
    Detail
       7017   Лабораторна, хигиенна или аптечна стъклария, дори градуирана или оразмерена
    Detail
       7018   Мъниста, имитации на естествени или култивирани перли, имитации на скъпоценни или полускъпоценни камъни и подобни артикули от стъкло и изделия от тях, различни от бижутерийните имитации; стъклени очи, различни от протезите; статуетки и други предмети за украса от обработено на горелка стъкло (изтеглено стъкло), различни от бижутерийните имитации; микросфери от стъкло с диаметър, непревишаващ 1 mm
    Detail
       7019   Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани)
    Detail
       7020 00   Други изделия от стъкло
    Detail

Page 1/1  
Top