METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.99   Tillverkning av diverse övriga specialmaskiner
   
29.10   Motorfordonstillverkning
   
29.20   Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
   
29.31   Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon
   
29.32   Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon
   
30.11   Byggande av fartyg och flytande materiel
   
30.12   Byggande av fritidsbåtar
   
30.20   Tillverkning av rälsfordon
   
30.30   Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
   
30.91   Tillverkning av motorcyklar
   
30.92   Tillverkning av cyklar och invalidfordon
   
30.99   Övrig transportmedelstillverkning
   
31.00   Sittmöbler och delar till sittmöbler; delar till möbler
   
31.01   Tillverkning av kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiksinredningar
   
31.02   Tillverkning av köksmöbler och köksinredningar
   
31.03   Tillverkning av madrasser
   
31.09   Tillverkning av andra möbler
   
32.11   Prägling av mynt
   
32.12   Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror
   
32.13   Tillverkning av bijouterier o.d.
   
32.20   Tillverkning av musikinstrument
   
32.30   Tillverkning av sportartiklar
   
32.40   Tillverkning av spel och leksaker
   
32.50   Tillverkning av medicinsk och dental utrustning
   
32.91   Tillverkning av borstbinderiarbeten
   
32.99   Diverse övrig tillverkning
   
33.11   Reparation av metallvaror
   
33.12   Reparation av maskiner
   
33.13   Reparation av elektronisk och optisk utrustning
   
33.14   Reparation av elapparatur
   
33.15   Reparation och underhåll av fartyg och båtar
   
33.16   Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster
   
33.17   Reparation och underhåll av andra transportmedel
   
33.19   Reparation av annan utrustning
   
33.20   Installation av industrimaskiner och -utrustning
   
99.t   Code T
   
99.z   Code Z
   

Page 6/6  
Top