METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.99   Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
   
29.10   Výroba motorových vozidiel
   
29.20   Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov
   
29.31   Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá
   
29.32   Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
   
30.11   Stavba lodí a plávajúcich konštrukcií
   
30.12   Stavba rekreačných a športových člnov
   
30.20   Výroba železničných lokomotív a vozového parku
   
30.30   Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
   
30.91   Výroba motocyklov
   
30.92   Výroba bicyklov a invalidných vozíkov
   
30.99   Výroba ostatných dopravných prostriedkov i. n.
   
31.00   Sedadlá a ich časti a súčasti; časti a súčasti nábytku
   
31.01   Výroba kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov
   
31.02   Výroba kuchynského nábytku
   
31.03   Výroba matracov
   
31.09   Výroba ostatného nábytku
   
32.11   Razenie mincí
   
32.12   Výroba šperkov a podobných predmetov
   
32.13   Výroba bižutérie a podobných predmetov
   
32.20   Výroba hudobných nástrojov
   
32.30   Výroba športových potrieb
   
32.40   Výroba hier a hračiek
   
32.50   Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
   
32.91   Výroba metiel a kief
   
32.99   Ostatná výroba i. n.
   
33.11   Oprava kovových konštrukcií
   
33.12   Oprava strojov
   
33.13   Oprava elektronických a optických prístrojov
   
33.14   Oprava elektrických prístrojov
   
33.15   Oprava a údržba lodí a člnov
   
33.16   Oprava a údržba lietadiel a kozmických lodí
   
33.17   Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov
   
33.19   Oprava ostatných prístrojov
   
33.20   Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
   
99.t   Kód T
   
99.z   Cod Z
   

Page 6/6  
Top