METADATA
Lista proizvodov PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.99   Proizvodnja strojev za druge posebne namene
   
29.10   Proizvodnja motornih vozil
   
29.20   Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic
   
29.31   Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
   
29.32   Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
   
30.11   Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij
   
30.12   Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport
   
30.20   Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
   
30.30   Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
   
30.91   Proizvodnja motornih koles
   
30.92   Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
   
30.99   Proizvodnja vprežnih in drugih vozil
   
31.00   Sedežno pohištvo in deli zanj; deli pohištva
   
31.01   Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
   
31.02   Proizvodnja kuhinjskega pohištva
   
31.03   Proizvodnja žimnic
   
31.09   Proizvodnja drugega pohištva
   
32.11   Kovanje kovancev
   
32.12   Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
   
32.13   Proizvodnja bižuterije
   
32.20   Proizvodnja glasbil
   
32.30   Proizvodnja športne opreme
   
32.40   Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
   
32.50   Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
   
32.91   Proizvodnja metel in krtač
   
32.99   Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
   
33.11   Popravila kovinskih izdelkov
   
33.12   Popravila strojev in naprav
   
33.13   Popravila elektronskih in optičnih naprav
   
33.14   Popravila električnih naprav
   
33.15   Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
   
33.16   Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil
   
33.17   Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
   
33.19   Popravila drugih naprav
   
33.20   Montaža industrijskih strojev in naprav
   
99.t   Koda T
   
99.z   Koda Z
   

Page 6/6  
Top