METADATA
PRODCOM List 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.99   Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
   
29.10   Fremstilling af motorkøretøjer
   
29.20   Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne
   
29.31   Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer
   
29.32   Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer
   
30.11   Bygning af skibe og flydende materiel
   
30.12   Bygning af både til fritid og sport
   
30.20   Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje
   
30.30   Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.
   
30.91   Fremstilling af motorcykler
   
30.92   Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer
   
30.99   Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
   
31.00   Siddemøbler og dele dertil; dele til møbler
   
31.01   Fremstilling af kontor- og butiksmøbler
   
31.02   Fremstilling af køkkenmøbler
   
31.03   Fremstilling af madrasser
   
31.09   Fremstilling af andre møbler
   
32.11   Prægning af mønter
   
32.12   Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter
   
32.13   Fremstilling af bijouteri og lignende varer
   
32.20   Fremstilling af musikinstrumenter
   
32.30   Fremstilling af sportsudstyr
   
32.40   Fremstilling af spil og legetøj
   
32.50   Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
   
32.91   Fremstilling af koste og børster
   
32.99   Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
   
33.11   Reparation af jern- og metalvarer
   
33.12   Reparation af maskiner
   
33.13   Reparation af elektronisk og optisk udstyr
   
33.14   Reparation af elektrisk udstyr
   
33.15   Reparation og vedligeholdelse af skibe og både
   
33.16   Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer
   
33.17   Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler
   
33.19   Reparation af andet udstyr
   
33.20   Installation af industrimaskiner og -udstyr
   
99.t   Kode T
   
99.z   Kode Z
   

Page 6/6  
Top