METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.99   Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде
   
29.10   Производство на автомобили и техните двигатели
   
29.20   Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета
   
29.31   Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили
   
29.32   Производство на други части и принадлежности за автомобили
   
30.11   Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих
   
30.12   Строителство на плавателни съдове за отдих
   
30.20   Производство на локомотиви, мотриси и вагони
   
30.30   Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
   
30.91   Производство на мотоциклети и техните двигатели
   
30.92   Производство на велосипеди и инвалидни колички
   
30.99   Производство на други превозни средства, некласифицирани другаде
   
31.00   Произвадство на столове, седалки и на части за столове, седалки и мебели
   
31.01   Производство на мебели за офиси и магазини
   
31.02   Производство на кухненски мебели
   
31.03   Производство на матраци и дюшеци
   
31.09   Производство на други мебели
   
32.11   Сечене на монети
   
32.12   Производство на бижутерийни и подобни изделия от благородни метали
   
32.13   Производство на бижута имитация
   
32.20   Производство на музикални инструменти
   
32.30   Производство на спортни стоки
   
32.40   Производство на игри и детски играчки
   
32.50   Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства
   
32.91   Производство на метли и четки
   
32.99   Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
   
33.11   Ремонт на метални изделия
   
33.12   Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
   
33.13   Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати
   
33.14   Ремонт на електрически съоръжения
   
33.15   Ремонт и поддържане на плавателни съдове
   
33.16   Ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства
   
33.17   Ремонт и поддържане на други превозни средства
   
33.19   Ремонт на друго оборудване
   
33.20   Инсталиране на машини и оборудване
   
99.t   T - кодове
   
99.z   Z - кодове
   

Page 6/6  
Top