METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.11   Výroba elektronických komponentov
   
26.12   Výroba montovaných elektronických dosiek
   
26.20   Výroba počítačov a periférnych zariadení
   
26.30   Výroba komunikačných zariadení
   
26.40   Výroba spotrebnej elektroniky
   
26.51   Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie
   
26.52   Výroba hodín a hodiniek
   
26.60   Výroba prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov
   
26.70   Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov
   
26.80   Výroba magnetických a optických médií
   
27.11   Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov
   
27.12   Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení
   
27.20   Výroba batérií a akumulátorov
   
27.31   Výroba optických káblov
   
27.32   Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
   
27.33   Výroba elektroinštalačných zariadení
   
27.40   Výroba elektrických svietidiel
   
27.51   Výroba elektrických zariadení pre domácnosti
   
27.52   Výroba neelektrických zariadení pre domácnosti
   
27.90   Výroba ostatných elektrických zariadení
   
28.11   Výroba motorov a turbín, okrem motorov pre lietadlá, autá a bicykle
   
28.12   Výroba zariadení na kvapalný pohon
   
28.13   Výroba iných čerpadiel a kompresorov
   
28.14   Výroba iných kohútikov a ventilov
   
28.15   Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
   
28.21   Výroba rúr, pecí a horákov k peciam
   
28.22   Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
   
28.23   Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)
   
28.24   Výroba ručného náradia na mechanický pohon
   
28.25   Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti
   
28.29   Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
   
28.30   Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
   
28.41   Výroba strojov na obrábanie kovov
   
28.49   Výroba ostatných strojov na obrábanie
   
28.91   Výroba strojov pre metalurgiu
   
28.92   Výroba strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo
   
28.93   Výroba strojov na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
   
28.94   Výroba strojov pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
   
28.95   Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
   
28.96   Výroba strojov na výrobu plastov a gumy
   

Page 5/6  
Top