METADATA
PRODCOM saraksta, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.11   Elektronisko komponentu ražošana
   
26.12   Elektronisko plašu ražošana
   
26.20   Datoru un perifēro iekārtu ražošana
   
26.30   Sakaru iekārtu ražošana
   
26.40   Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana
   
26.51   Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana
   
26.52   Pulksteņu ražošana
   
26.60   Apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana
   
26.70   Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana
   
26.80   Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana
   
27.11   Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana
   
27.12   Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana
   
27.20   Galvanisko elementu ražošana
   
27.31   Optisko šķiedru kabeļu ražošana
   
27.32   Citu elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošana
   
27.33   Elektroinstalāciju savienotājelementu ražošana
   
27.40   Apgaismes ierīču ražošana
   
27.51   Elektriskās sadzīves aparatūras ražošana
   
27.52   Neelektrisko sadzīves iekārtu ražošana
   
27.90   Citu elektroiekārtu ražošana
   
28.11   Dzinēju un turbīnu ražošana, izņemot lidaparātu, automobiļu un divriteņu transportlīdzekļu dzinējus
   
28.12   Hidraulisko iekārtu ražošana
   
28.13   Sūkņu un kompresoru ražošana
   
28.14   Krānu un ventiļu ražošana
   
28.15   Gultņu, zobratu, pārnesumu un piedziņas elementu ražošana
   
28.21   Kurtuvju, krāšņu un degļu ražošana
   
28.22   Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana
   
28.23   Biroja tehnikas un iekārtu ražošana (izņemot datorus un perifērās iekārtas)
   
28.24   Mehāniskās piedziņas rokas darbarīku ražošana
   
28.25   Rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošana
   
28.29   Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana
   
28.30   Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana
   
28.41   Metālapstrādes darbgaldu ražošana
   
28.49   Cita veida darbgaldu ražošana
   
28.91   Mašīnu ražošana metalurģijai
   
28.92   Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai, karjeru izstrādei un būvniecībai
   
28.93   Mašīnu ražošana pārtikas, dzērienu un tabakas apstrādei
   
28.94   Mašīnu ražošana tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanai
   
28.95   Mašīnu ražošana papīra un kartona izgatavošanai
   
28.96   Mašīnu ražošana plastmasas un gumijas apstrādei
   

Page 5/6  
Top