METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
20.11   Производство на промишлени газове
   
20.12   Производство на багрила и пигменти
   
20.13   Производство на други основни неорганични химични вещества
   
20.14   Производство на други основни органични химични вещества
   
20.15   Производство на азотни съединения и торове
   
20.16   Производство на полимери в първични форми
   
20.17   Производство на синтетичен каучук в първични форми
   
20.20   Производство на пестициди и други агрохимикали
   
20.30   Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
   
20.41   Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати
   
20.42   Производство на парфюми и тоалетни продукти
   
20.51   Производство на експлозиви
   
20.52   Производство на лепила
   
20.53   Производство на етерични масла
   
20.59   Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде
   
20.60   Производство на изкуствени и синтетични влакна
   
21.10   Производство на лекарствени вещества
   
21.20   Производство на лекарствени продукти
   
22.11   Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми
   
22.19   Производство на други изделия от каучук
   
22.21   Производство на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаси
   
22.22   Производство на опаковки от пластмаси
   
22.23   Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството
   
22.29   Производство на други изделия от пластмаси
   
23.11   Производство на необработено плоско стъкло
   
23.12   Формуване и обработване на плоско стъкло
   
23.13   Производство на опаковки и домакинско стъкло
   
23.14   Производство на стъклени влакна
   
23.19   Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба
   
23.20   Производство на огнеупорни изделия
   
23.31   Производство на керамични плочки
   
23.32   Производство на тухли, керемиди и други изделия от печена глина, за строителството
   
23.41   Производство на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали
   
23.42   Производство на санитарна керамика
   
23.43   Производство на керамични изолатори
   
23.44   Производство на друга техническа керамика
   
23.49   Производство на други керамични изделия, некласифицирани другаде
   
23.51   Производство на цимент
   
23.52   Производство на вар и гипс
   
23.61   Производство на изделия от бетон за строителството
   

Page 3/6  
Top