METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
13.10   Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
   
13.20   Produkcja tkanin
   
13.30   Wykończanie wyrobów włókienniczych
   
13.91   Produkcja dzianin metrażowych
   
13.92   Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, z wyłączeniem odzieży
   
13.93   Produkcja dywanów i chodników
   
13.94   Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
   
13.95   Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
   
13.96   Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
   
13.99   Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
   
14.11   Produkcja odzieży skórzanej
   
14.12   Produkcja odzieży roboczej
   
14.13   Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
   
14.14   Produkcja bielizny
   
14.19   Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
   
14.20   Produkcja wyrobów futrzarskich
   
14.31   Produkcja wyrobów pończoszniczych
   
14.39   Produkcja pozostałej odzieży dzianej
   
15.11   Garbowanie i wyprawa skór; wyprawa i barwienie skór futerkowych
   
15.12   Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów rymarskich i kaletniczych
   
15.20   Produkcja obuwia
   
16.10   Produkcja wyrobów tartacznych
   
16.21   Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
   
16.22   Produkcja gotowych parkietów podłogowych
   
16.23   Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
   
16.24   Produkcja opakowań drewnianych
   
16.29   Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
   
17.11   Produkcja masy włóknistej
   
17.12   Produkcja papieru i tektury
   
17.21   Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
   
17.22   Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
   
17.23   Produkcja artykułów piśmiennych
   
17.24   Produkcja tapet
   
17.29   Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
   
18.11   Drukowanie gazet
   
18.12   Drukowanie pozostałe
   
18.13   Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
   
18.14   Introligatorstwo i podobne usługi
   
18.20   Reprodukcja zapisanych nośników informacji
   
19.10   Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
   

Page 2/6  
Top