METADATA
PRODCOM Listesi 2010


-> 24.44:  Bakır üretimi 
-> 24.44.22:  Bakır barlar, çubuklar ve profiller 
Detail
Code:  24.44.22.00
Description:  Bakır ve bakır alaşımlı barlar, çubuklar, profiller ve içi boş profiller (dökme veya sinterlemeyle elde edilen barlar ve çubuklar ile kangal şeklindeki bakır tel çubuklar hariç)
Unit:  kg
Description of unit:  DE: Kilogramm; EN: Kilogram; FR: Kilogramme
Production type:  T
Description of production type:  DE: T (Gesamtproduktion). Die Menge der Gesamtproduktion muss berichtet werden. Außerdem muss auch die abgesezte Produktion in Wert und Menge berichtet werden. EN: T (total production). Total production should be reported by volume. In addition the sold production by value and volume should be reported. FR: T (production totale). La production totale doit être déclarée en volume. En plus, la production commercialisée doit être déclarée en valeur et volume.
References to HS/CN:  7407 [ 10 00 + 21 ( 10 + 90 ) + 29 ( 10 + 90 )]

Top