METADATA
PRODCOM Listesi 2010


-> 24.44:  Bakır üretimi 
-> 24.44.13:  Rafine bakır ve bakır alaşımları, işlenmemiş; bakırın ön alaşımları 
Detail
Code:  24.44.13.70
Description:  Bakır alaşımları, işlenmemiş (haddelenmiş, kalıptan çekilmiş veya dövülmüş sinterlenmiş ürünler hariç); bakırın ön alaşımları (dövülmeye uygun olmayan alaşımlar dahil) (ağırlığına göre fosfor içeriği > % 15 olan bakır fosfitler (fosforlu bakır) hariç)
Unit:  kg
Description of unit:  DE: Kilogramm; EN: Kilogram; FR: Kilogramme
Production type:  T
Description of production type:  DE: T (Gesamtproduktion). Die Menge der Gesamtproduktion muss berichtet werden. Außerdem muss auch die abgesezte Produktion in Wert und Menge berichtet werden. EN: T (total production). Total production should be reported by volume. In addition the sold production by value and volume should be reported. FR: T (production totale). La production totale doit être déclarée en volume. En plus, la production commercialisée doit être déclarée en valeur et volume.
References to HS/CN:  7403 [ 21 00 + 22 00 + 29 00 ] + 7405 00 00

Top