METADATA
PRODCOM Listesi 2010


-> 10.20:  Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 
-> 10.20.25:  Balık, başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş (hazır balık yemekleri hariç) 
Detail
Code:  10.20.25.10
Description:  Başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş somon balığı, bütün veya parçalar halinde (doğranmış/kıyılmış ürünler ve hazır yemekler hariç)
Unit:  kg
Description of unit:  DE: Kilogramm; EN: Kilogram; FR: Kilogramme
Production type:  S
Description of production type:  DE: S (abgesetzte Produktion). Die abgesetzte Produktion muss in Wert und Menge berichtet werden. In bestimmten Fällen ist keine Mengeneinheit angegeben. Dann muss nur der Wert berichtet werden. EN: S (production sold). Production sold should be reported by value and volume. In some cases no volume unit is defined for a heading. In these cases only the value should be reported. FR: S (production commercialisée). La production commercialisée doit être déclarée en valeur et volume. Dans certains cas, aucune unité de volume n'est définie pour le produit et dans ces cas, seule la valeur est à signaler
References to HS/CN:  1604.11a

Top