METADATA
Listei PRODCOM 2010


-> 10.72:  Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie 
-> 10.72.12:  Turtă dulce și alte produse asemănătoare; biscuiți dulci; vafe și alveole 
Detail
Code:  10.72.12.53
Description:  Biscuţi dulci, vafe şi alveole acoperite complet sau parţial cu ciocolată sau cu alte preparate conţinând cacao
Unit:  kg
Description of unit:  DE: Kilogramm; EN: Kilogram; FR: Kilogramme
Production type:  S
Description of production type:  DE: S (abgesetzte Produktion). Die abgesetzte Produktion muss in Wert und Menge berichtet werden. In bestimmten Fällen ist keine Mengeneinheit angegeben. Dann muss nur der Wert berichtet werden. EN: S (production sold). Production sold should be reported by value and volume. In some cases no volume unit is defined for a heading. In these cases only the value should be reported. FR: S (production commercialisée). La production commercialisée doit être déclarée en valeur et volume. Dans certains cas, aucune unité de volume n'est définie pour le produit et dans ces cas, seule la valeur est à signaler
References to HS/CN:  1905 [ 31 ( 11 + 19 ) + 32 ( 11 + 19 )]

Top