METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010


-> 08.11:  Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków 
-> 08.11.12:  Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane 
Detail
Code:  08.11.12.90
Description:  Porfir, bazalt, kwarcyty i pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane, surowe, wstępnie obrobione lub tylko pocięte, z wyłączeniem granitu i piaskowca
Unit:  kg
Description of unit:  DE: Kilogramm; EN: Kilogram; FR: Kilogramme
Production type:  T
Description of production type:  DE: T (Gesamtproduktion). Die Menge der Gesamtproduktion muss berichtet werden. Außerdem muss auch die abgesezte Produktion in Wert und Menge berichtet werden. EN: T (total production). Total production should be reported by volume. In addition the sold production by value and volume should be reported. FR: T (production totale). La production totale doit être déclarée en volume. En plus, la production commercialisée doit être déclarée en valeur et volume.
References to HS/CN:  2506 20 00 + 2516 90 00

Top