METADATA
PRODCOM Lijst 2010


-> 10.13:  Vervaardiging van producten van vlees of van gevogelte 
-> 10.13.15:  Vlees, slachtafvallen en bloed, op andere wijze bereid of verduurzaamd, met uitzondering van bereide schotels op basis van vlees of van slachtafvallen 
Detail
Code:  10.13.15.15
Description:  Bereidingen en conserven van levers van andere dieren (exclusief worst en bereide maaltijden en schotels)
Unit:  kg
Description of unit:  DE: Kilogramm; EN: Kilogram; FR: Kilogramme
Production type:  S
Description of production type:  DE: S (abgesetzte Produktion). Die abgesetzte Produktion muss in Wert und Menge berichtet werden. In bestimmten Fällen ist keine Mengeneinheit angegeben. Dann muss nur der Wert berichtet werden. EN: S (production sold). Production sold should be reported by value and volume. In some cases no volume unit is defined for a heading. In these cases only the value should be reported. FR: S (production commercialisée). La production commercialisée doit être déclarée en valeur et volume. Dans certains cas, aucune unité de volume n'est définie pour le produit et dans ces cas, seule la valeur est à signaler
References to HS/CN:  1602.20.90a

Top