METADATA
PRODCOM sąrašas 2010


-> 28.11:  Variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklius, gamyba 
-> 28.11.13:  Kiti dyzeliniai (slėginio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo) varikliai 
Detail
Code:  28.11.13.73
Description:  Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai), kurių galia didesnė kaip 500 kW, bet ne didesnė kaip 1000 kW
Unit:  p/st
Description of unit:  DE: Anzahl Stück; EN: Number of items; FR: Nombre de pièces
Production type:  S
Description of production type:  DE: S (abgesetzte Produktion). Die abgesetzte Produktion muss in Wert und Menge berichtet werden. In bestimmten Fällen ist keine Mengeneinheit angegeben. Dann muss nur der Wert berichtet werden. EN: S (production sold). Production sold should be reported by value and volume. In some cases no volume unit is defined for a heading. In these cases only the value should be reported. FR: S (production commercialisée). La production commercialisée doit être déclarée en valeur et volume. Dans certains cas, aucune unité de volume n'est définie pour le produit et dans ces cas, seule la valeur est à signaler
References to HS/CN:  8408 90 81

Top