METADATA
PRODCOM List 2010


-> 10.81:  Fremstilling af sukker 
-> 10.81.13:  Raffineret rør- eller roesukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; ahornsukker eller ahornsirup 
Detail
Code:  10.81.13.00
Description:  Rør- og roesukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, i fast form; ahornsukker og ahornsirup
Unit:  kg
Description of unit:  DE: Kilogramm; EN: Kilogram; FR: Kilogramme
Production type:  S
Description of production type:  DE: S (abgesetzte Produktion). Die abgesetzte Produktion muss in Wert und Menge berichtet werden. In bestimmten Fällen ist keine Mengeneinheit angegeben. Dann muss nur der Wert berichtet werden. EN: S (production sold). Production sold should be reported by value and volume. In some cases no volume unit is defined for a heading. In these cases only the value should be reported. FR: S (production commercialisée). La production commercialisée doit être déclarée en valeur et volume. Dans certains cas, aucune unité de volume n'est définie pour le produit et dans ces cas, seule la valeur est à signaler
References to HS/CN:  1701 91 00 + 90 )]

Top