METADATA
PRODCOM List 2010


-> 08.11:  Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer 
-> 08.11.12:  Granit, sandsten og andre pyntesten og bygningssten 
Detail
Code:  08.11.12.33
Description:  Granit, rå eller groft tildannet
Unit:  kg
Description of unit:  DE: Kilogramm; EN: Kilogram; FR: Kilogramme
Production type:  T
Description of production type:  DE: T (Gesamtproduktion). Die Menge der Gesamtproduktion muss berichtet werden. Außerdem muss auch die abgesezte Produktion in Wert und Menge berichtet werden. EN: T (total production). Total production should be reported by volume. In addition the sold production by value and volume should be reported. FR: T (production totale). La production totale doit être déclarée en volume. En plus, la production commercialisée doit être déclarée en valeur et volume.
References to HS/CN:  2516 11 00

Top