METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> R:  KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR 
Detail
Code:  91
Description:  Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
This item includes:  Bu bölüm kütüphaneler ve arşivlerin faaliyetlerini; her çeşit müzenin, botanik ve zoolojik bahçelerin işletilmesini; tarihi alanların işletilmesini; ve doğal koruma alanlarına ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır.
This item also includes:  Aynı zamanda tarihi, kültürel ve eğitimsel ilgi uyandıran eşyaların, alanların ve doğa harikalarının korunmasını ve sergilenmesini kapsamaktadır. (örneğin dünya kültürel miras alanları gibi)
This item excludes:  Kapsam dışı olanlar;
- plajların ve dinlence parklarının işletilmesi gibi spor, ve eğlence ve oyun faaliyetleri, bkz. bölüm 93.
Reference to ISIC Rev. 4:  91

Top