METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> R:  KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR 
Detail
Code:  90
Description:  Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri
This item includes:  Bu bölüm, tesislerin işletilmesi ve müşterilerin kültürel ve eğlenceye yönelik ilgilerinin karşılanması faaliyetlerini içermektedir. Halkın görmesi için canlı gösterilerin, olayların veya sergilenebilir eserlerin üretilmesi, tanıtımı ve bunlara katılımı; sanatsal ürünlerin ve canlı gösterilerin üretilmesi için sanatsal, yaratıcı veya teknik becerilerin sağlanması kapsanmaktadır.
This item also includes:  -
This item excludes:  Kapsam dışı olanlar;
- her çeşit müzenin, botanik ve zoolojik bahçelerin işletilmesi; tarihi alanların korunması; ve doğal alanların korunması faaliyetleri, bkz. bölüm 91,
- kumar ve bahis faaliyetleri, bkz. bölüm 92,
- spor, eğlence ve dinlence faaliyetleri, bkz. bölüm 93. Kültürel tesisler ve hizmetler ile eğlence ve spor tesisleri ve hizmetleri sağlayan bazı birimler diğer bölümlerde sınıflandırılmaktadır, örneğin:
- sinema filmi ve video üretimi ve dağıtımı, bkz. 59.11, 59.12 ve 59.13,
- sinema filmi gösterimi, bkz. 59.14,
- radyo ve televizyon yayıncılığı, bkz. 60.1 ve 60.2.
Reference to ISIC Rev. 4:  90

Top