METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> Q:  İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ 
Detail
Code:  88
Description:  Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
This item includes:  Bu bölüm, müşterilere doğrudan çeşitli sosyal yardım hizmetleri sağlanmasını kapsamaktadır. Bu bölümdeki faaliyetler, kısa süreli olanlar dışında konaklama hizmetlerini kapsamamaktadır.
This item also includes:  -
This item excludes:  -
Reference to ISIC Rev. 4:  88

Top