METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> P:  EĞİTİM 
-> 85:  Eğitim 
-> 85.1:  Okul öncesi eğitim 
Detail
Code:  85.10
Description:  Okul öncesi eğitim
This item includes:  Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- okul öncesi eğitim (ilk düzeyden önce gelen eğitim). Okul öncesi eğitim, öncelikle çok ufak çocukları okul ortamına alıştırmak, yani ev ve okul arasında bir köprü kurmak amacıyla tasarlanmış organize bir başlangıç düzeyi öğrenimi olarak tanımlanmaktadır.
This item also includes:  -
This item excludes:  Kapsam dışı olanlar;
- çocuk gündüz bakım (kreş) faaliyetleri, bkz. 88.91.
This item includes:  This class includes:
- pre-primary education (education preceding the first level). Pre-primary education is defined as the initial stage of organised instruction designed primarily to introduce very young children to a school-type environment, that is, to provide a bridge between the home and a school-based atmosphere.
This item excludes:  This class excludes:
- child day-care activities, see 88.91
Reference to ISIC Rev. 4:  8510

Top