METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


Detail
Code:  P
Description:  EĞİTİM
This item includes:  Bu kısım her düzeyde veya her meslek dalı için eğitimi kapsamaktadır. Eğitimler sözlü veyahut yazılı olabilir ve radyo, televizyon, internet veya yazışma aracılığıyla sağlanabilmektedir. Bu yetişkin eğitimi, okuma yazma programları ve benzerinin yanı sıra düzenli okul sistemi içerisinde farklı kurum ve kuruluşlarca farklı düzeylerde verilen eğitimi kapsamaktadır. Askeri okullar ve akademiler, ceza infaz kurumu (hapishane) okulları ve benzeri kendi düzeylerinde buna dahildir. Bu kısım özel eğitim kuruluşlarının yanı sıra kamu kurumları tarafından verilen eğitimi de kapsamaktadır. Temel eğitimin her düzeyi için, sınıflar fiziksel ve zihinsel olarak özürlü öğrenciler için özel eğitimi kapsamaktadır. Bu kısımda yer alan kategorilerdeki ayrım ISCED 1997 düzeylerinde tanımlandığı şekilde öngörülen eğitim düzeylerini temel almıştır. ISCED`in 0. seviyesinde kurs veren eğitim kuruluşlarının faaliyetleri 85.10 içerisinde, 1. seviyedekiler 85.20 içerisinde, 2. - 3. seviyedekiler grup 85.3 içerisinde, 4. seviyedekiler 85.41 içerisinde ve 5. - 6. seviyedekiler 85.42 içerisinde sınıflandırılmaktadır.
This item also includes:  Bu kısım aynı zamanda tenis veya golf ve eğitime yardımcı faaliyetler gibi spor ve eğlence faaliyetleri ile ilgili temel eğitimi kapsamaktadır.
This item excludes:  -
This item includes:  This section includes education at any level or for any profession. The instructions may be oral or written and may be provided by radio, television, Internet or via correspondence.

It includes education by the different institutions in the regular school system at its different levels as well as adult education, literacy programmes etc. Also included are military schools and academies, prison schools etc. at their respective levels. The section includes public as well as private education.

For each level of initial education, the classes include special education for physically or mentally handicapped pupils.

The breakdown of the categories in this section is based on the level of education offered as defined by the levels of ISCED 1997. The activities of educational institutions providing courses on ISCED level 0 are classified in 85.10, on ISCED level 1 in 85.20, on ISCED levels 2-3 in group 85.3, on ISCED level 4 in 85.41 and on ISCED level 5-6 in 85.42.
This item also includes:  This section also includes instruction primarily concerned with sport and recreational activities such as tennis or golf and education support activities.
Reference to ISIC Rev. 4:  P

Top