METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> P:  EĞİTİM 
-> 85:  Eğitim 
Detail
Code:  85.6
Description:  Eğitimi destekleyici faaliyetler
This item includes:  -
This item also includes:  -
This item excludes:  -
Reference to ISIC Rev. 4:  855

Top