METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> P:  EĞİTİM 
-> 85:  Eğitim 
Detail
Code:  85.5
Description:  Diğer eğitim
This item includes:  Bu grup herhangi bir meslek, hobi veya kendini geliştirme amaçları için genel sürekli eğitim ve sürekli mesleki eğitim ve öğretimi kapsamaktadır.

Gruplara veya kişilere spor faaliyetleri kapsamında eğitim sağlayan kamplar ve okulları, yabancı dil eğitimi, sanat, drama, müzik eğitimleri veya 85.1 - 85.4 gruplarındaki eğitim ile kıyaslanamayan, diğer eğitimler ya da uzmanlaşmış eğitimler kapsanmaktadır.
This item also includes:  -
This item excludes:  Bu grup, gruplar 85.1-85.4`te ana hatları çizilmiş olan okul öncesi eğitim hizmetleri, ilköğretim, ortaöğretim veya ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan eğitim ve yükseköğretim faaliyetlerini kapsamamaktadır.
This item includes:  This group includes general continuing education and continuing vocational education and training for any profession, hobby or self-development purposes.

It includes camps and schools offering instruction in athletic activities to groups or individuals, foreign language instruction, instruction in the arts, drama or music or other instruction or specialised training, not comparable to the education in groups 85.1 - 85.4.
This item excludes:  It excludes educational activities as outlined in groups 85.1-85.4, i.e. pre-primary education, primary education, secondary education or higher education.
Reference to ISIC Rev. 4:  854

Top