METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> P:  EĞİTİM 
-> 85:  Eğitim 
Detail
Code:  85.4
Description:  Ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan eğitim ve yükseköğretim
This item includes:  Bu grup, lise sonrası yüksek eğitim dışında ve akademik kursların sağlanmasını ve mezuniyet diploması, mezuniyet ve mastır derecesi verilmesini kapsamaktadır. Kabul için koşul en az lise eğitim derecesi üzerinde bir diploma olmasıdır.
This item also includes:  -
This item excludes:  Kapsam dışı olanlar;
- 85.5`te tanımlandığı şekilde yetişkin eğitimi.
This item includes:  This group includes the furnishing of post-secondary non-tertiary and academic courses and granting of degrees at baccalaureate, graduate or post-graduate level. The requirement for admission is a diploma at least at upper secondary education level.
This item excludes:  This group excludes:
- adult education as defined in 85.5
Reference to ISIC Rev. 4:  853

Top