METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> P:  EĞİTİM 
-> 85:  Eğitim 
Detail
Code:  85.3
Description:  Ortaöğretim
This item includes:  Bu grup genel ortaöğretim ve teknik ve mesleki ortaöğretim eğitimini kapsamaktadır.
This item also includes:  -
This item excludes:  Kapsam dışı olanlar;
- 85.5 içerisinde tanımlanan yetişkin eğitimi.
This item includes:  This group includes the provision of general secondary and technical and vocational secondary education.
This item excludes:  This group excludes:
- adult education as defined in 85.5
Reference to ISIC Rev. 4:  852

Top