METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> P:  EĞİTİM 
Detail
Code:  85
Description:  Eğitim
This item includes:  -
This item also includes:  -
This item excludes:  -
Reference to ISIC Rev. 4:  85

Top