METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> M:  MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER 
Detail
Code:  74
Description:  Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
This item includes:  Bu bölüm profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetlerin sağlanmasını kapsamaktadır (hukuk ve muhasebe faaliyetleri; mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz; yönetim ve yönetim danışmanlığı faaliyetleri; araştırma ve geliştirme ve reklamcılık faaliyetleri hariç).
This item also includes:  -
This item excludes:  -
This item includes:  This division includes the provision of professional scientific and technical services (except legal and accounting activities; architecture and engineering activities; technical testing and analysis; management and management consultancy activities; research and development and advertising activities).
Reference to ISIC Rev. 4:  74

Top