METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> M:  MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER 
Detail
Code:  73
Description:  Reklamcılık ve piyasa araştırması
This item includes:  Bu bölüm reklam kampanyalarının oluşturulması ve bu reklamların dergi, gazete, radyo ve televizyonda veya diğer ortamlarda yer verilmesinin yanısıra, teşhir yapılarının ve alanlarının tasarlanmasını da kapsamaktadır.
This item also includes:  -
This item excludes:  -
This item includes:  This division includes the creation of advertising campaigns and placement of such advertising in periodicals, newspapers, radio and television, or other media as well as the design of display structures and sites.
Reference to ISIC Rev. 4:  73

Top