METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> M:  MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER 
Detail
Code:  70
Description:  İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri
This item includes:  Bu bölüm işletmelere ve diğer organizasyonlara stratejik ve organizasyonel planlama; finansal planlama ve bütçeleme; pazarlama hedefleri ve politikaları; insan kaynakları politikaları, uygulamaları ve planlaması; üretim çizelgelemesi ve kontrol planlaması gibi idari konularda tavsiye ve yardım sağlanmasını kapsamaktadır.
This item also includes:  Ayrıca aynı şirket veya girişimin diğer birimlerinin denetlenmesi ve idare edilmesi, yani idare merkezlerinin faaliyetleri de kapsanmaktadır.
This item excludes:  -
Reference to ISIC Rev. 4:  70

Top