METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> M:  MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER 
Detail
Code:  70
Description:  İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri
This item includes:  Bu bölüm işletmelere ve diğer organizasyonlara stratejik ve organizasyonel planlama; finansal planlama ve bütçeleme; pazarlama hedefleri ve politikaları; insan kaynakları politikaları, uygulamaları ve planlaması; üretim çizelgelemesi ve kontrol planlaması gibi idari konularda tavsiye ve yardım sağlanmasını kapsamaktadır.
This item also includes:  Ayrıca aynı şirket veya girişimin diğer birimlerinin denetlenmesi ve idare edilmesi, yani idare merkezlerinin faaliyetleri de kapsanmaktadır.
This item excludes:  -
This item includes:  This division includes the provision of advice and assistance to businesses and other organisations on management issues, such as strategic and organisational planning; financial planning and budgeting; marketing objectives and policies; human resource policies, practices, and planning; production scheduling; and control planning.
This item also includes:  It also includes the overseeing and managing of other units of the same company or enterprise, i.e. the activities of head offices.
Reference to ISIC Rev. 4:  70

Top