METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


Detail
Code:  M
Description:  MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
This item includes:  Bu kısım, uzmanlaşmış belirli mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetleri kapsamaktadır. Bu faaliyetler yüksek düzeyde bir eğitimi gerektirmektedir, ve kullanıcılara uzmanlık bilgisi ve kabiliyetleri sağlamaktadır.
This item also includes:  -
This item excludes:  -
Reference to ISIC Rev. 4:  M

Top