METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


Detail
Code:  J
Description:  BİLGİ VE İLETİŞİM
This item includes:  Bu kısım, bilgi ve kültürel ürünlerin üretimini veya dağıtımını, veri veya haberleşme de dahil bu ürünleri göndermek veya dağıtmak için gerekli aletlerin sağlanmasını, bilgi teknoloji faaliyetlerini, veri işlemeyi ve diğer bilişim hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.
Bu kısmın temel unsurları, yazılım programlarının yayımlanması da dahil yayımlama faaliyetleri (bölüm 58), sinema filmi ve ses kayıt faaliyetleri (bölüm 59), radyo ve televizyon yayını ve programları faaliyetleri (bölüm 60), telekomünikasyon faaliyetleri (bölüm 61), bilgi teknolojisi faaliyetleri (bölüm 62) ve diğer bilişim hizmeti faaliyetleridir (bölüm 63).
Yayıncılık, içeriğe (bilişim ürünleri) ilişkin telif haklarının elde edilmesini, bu içeriğin değişik biçimlerde çoğaltılması ve dağıtımı ile uğraşarak veya bu işleri organize ederek kamu kullanımına uygun hale getirilmesini içerir. Tüm olası yayımlama şekilleri (basılı, elektronik veya ses kaydı, internet üzerinden, CD-ROM gibi multimedia ürünler, referans kitapçıkları gibi) bu kısmın kapsamına girmektedir.
TV programlarının yapılması ve dağıtılmasına ilişkin faaliyetler, bu süreç içerisindeki farklı aşamaları yansıtan 59., 60. ve 61. bölümlerde yer almaktadır. Filmler, televizyon dizileri vb. bağımsız programlar 59. bölümde yer alan faaliyetler sonucunda üretilirken, bu programlardan veya diğer programlardan (canlı haber programları gibi) oluşan televizyon kanalı programlarının tümünün yaratılması 60. bölümde kapsanmaktadır. Bölüm 60, yapımcı tarafından programın yayınını da kapsamaktadır. Örneğin, içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın üçüncü kişiler tarafından tüm televizyon programının dağıtılması, 61. bölüm içerisinde yer almaktadır. 61. bölümdeki bu dağıtım, yayın, uydu veya kablolu sistemler aracılığıyla yapılabilmektedir.
This item also includes:  -
This item excludes:  -
This item includes:  This section includes the production and distribution of information and cultural products, the provision of the means to transmit or distribute these products, as well as data or communications, information technology activities and the processing of data and other information service activities.

The main components of this section are publishing activities (division 58), including software publishing, motion picture and sound recording activities (division 59), radio and TV broadcasting and programming activities (division 60), telecommunications activities (division 61), information technology activities (division 62) and other information service activities (division 63).

Publishing includes the acquisition of copyrights for content (information products) and making this content available to the general public by engaging in (or arranging for) the reproduction and distribution of this content in various forms. All the feasible forms of publishing (in print, electronic or audio form, on the Internet, as multimedia products such as CD-ROM reference books etc.) are included in this section.

Activities related to production and distribution of TV programming span divisions 59, 60 and 61, reflecting different stages in this process. Individual components, such as movies, television series etc. are produced by activities in division 59, while the creation of a complete television channel programme, from components produced in division 59 or other components (such as live news programming) is included in division 60. Division 60 also includes the broadcasting of this programme by the producer. The distribution of the complete television programme by third parties, i.e. without any alteration of the content, is included in division 61. This distribution in division 61 can be done through broadcasting, satellite or cable systems.
Reference to ISIC Rev. 4:  J

Top