METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> E:  SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ 
Detail
Code:  38
Description:  Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı
This item includes:  Bu bölüm atık maddelerin toplanması, ıslah ve bertarafını kapsamaktadır.
This item also includes:  Bu bölüm ayrıca atıkların yerel taşımacılığını ve geri kazanım tesislerinin (atıkların türlerine göre tasnif ederek geri kazanılabilir maddeleri ayrıştıran tesislerin) işletilmesini de kapsamaktadır.
This item excludes:  -
Reference to ISIC Rev. 4:  38

Top