METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> E:  SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ 
Detail
Code:  37
Description:  Kanalizasyon
This item includes:  Bu bölüm atık suyu toplayan, arıtan ve bertaraf eden kanalizasyon sistemleri ve atık su arıtma tesislerinin işletimini kapsamaktadır.
This item also includes:  -
This item excludes:  -
Reference to ISIC Rev. 4:  37

Top