METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> D:  ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI 
Detail
Code:  35
Description:  Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı
This item includes:  -
This item also includes:  -
This item excludes:  -
Reference to ISIC Rev. 4:  35

Top