METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


Detail
Code:  D
Description:  ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI
This item includes:  Bu kısım, elektrik, doğal gaz, buhar, sıcak su ve benzerlerinin borular, ana borular ve hatlardan oluşan kalıcı altyapı sistemleri (şebekeleri) aracılığıyla sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. Şebekenin boyutları kesin değildir; bunlara elektrik, gaz, buhar, sıcak su ve benzerlerinin sanayi bölgelerine veya konut amaçlı binalara dağıtımı da dahildir.
Bu kısım, bu nedenle, elektrik ve gaz üreten, kontrol eden ve dağıtan elektrik ve gaz tesislerinin faaliyetlerini de kapsamaktadır.
This item also includes:  Buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı da bu kısma dahildir.
This item excludes:  Bu kısım, su ve kanalizasyon tesislerinin işletimini hariç tutmaktadır. bkz. 36, 37. Bu kısım, ayrıca boru hatları kullanılarak (uzak mesafelere) gaz taşımacılığını da hariç tutmaktadır.
Reference to ISIC Rev. 4:  D

Top