METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> C:  İMALAT 
-> 10:  Gıda ürünlerinin imalatı 
-> 10.7:  Fırın ve unlu mamuller imalatı 
Detail
Code:  10.73
Description:  Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı
This item includes:  Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- makarna ve şehriye imalatı; pişirilmiş veya içi doldurulmuş olsun veya olmasın,
- kuskus imalatı,
- konservelenmiş veya içi dondurulmuş makarna ürünlerin imalatı.
This item also includes:  -
This item excludes:  Kapsam dışı olanlar;
- hazır kuskus imalatı, bkz. 10.85,
- makarna ihtiva eden çorba imalatı, bkz. 10.89.
This item includes:  This class includes:
- manufacture of pastas such as macaroni and noodles, whether or not cooked or stuffed
- manufacture of couscous
- manufacture of canned or frozen pasta products
This item excludes:  This class excludes:
- manufacture of prepared couscous dishes, see 10.85
- manufacture of soup containing pasta, see 10.89
Reference to ISIC Rev. 4:  1074

Top