METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> C:  İMALAT 
-> 10:  Gıda ürünlerinin imalatı 
Detail
Code:  10.7
Description:  Fırın ve unlu mamuller imalatı
This item includes:  Bu grup, fırın ürünleri ile makarna, şehriye ve benzer ürünlerin üretilmesini kapsamaktadır.
This item also includes:  -
This item excludes:  -
This item includes:  This group includes the production of bakery products, macaroni, noodles and similar products.
Reference to ISIC Rev. 4:  107

Top