METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> C:  İMALAT 
Detail
Code:  10
Description:  Gıda ürünlerinin imalatı
This item includes:  Bu bölüm, tarım, ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri ile elde edilen ürünlerin işlenerek insanlar ve hayvanlar için yiyecek ve içecek haline getirilmelerini ve doğrudan yiyecek mamulü olmayan birçok değişik ara ürünün üretilmesini kapsamaktadır. Bu faaliyet genellikle daha fazla veya az değerli ilgili ürünleri ortaya çıkarır (örneğin, kesimden elde edilen deriler, veya yağ üretiminden elde edilen yağ sabunu).

Bu bölüm farklı türde ürünlerle ilgilenen faaliyetlerden oluşmaktadır: et, balık, meyve ve sebze, katı yağlar ve sıvı yağlar, süt ürünleri, tahıl (hububat) imalatı ürünleri, unlu ve nişastalı mamuller, diğer gıda ürünleri ve hayvan yemleri. Üretim kendi adına gerçekleştirilebileceği gibi, geleneksel kesimde olduğu gibi, üçüncü kişiler adına da gerçekleştirilebilir.

Bazı faaliyetler, (örneğin, kendilerine ait ürünleri satan fırınlarda, pastanelerde ve hazır et satan dükkanlarda ve benzeri yerlerde gerçekleştirilenler), ürünlerin, üreticinin kendi dükkanından perakende ticareti yapıldığı halde, imalat olarak değerlendirilirler. Ancak, işlemenin minimal olduğu ve gerçek bir dönüştürmeye yol açmadığı durumlarda, birim toptancı veya perakendeci ticarette sınıflandırılır. (Kısım G).

Yemeklerin tesislerde hızlı tüketim amacıyla hazırlanması, bölüm 56`da sınıflandırılmıştır (Restoranlar ve mobil (seyyar) yemek hizmeti faaliyetleri).

Hayvan kesimi artıklarından veya yan ürünlerinden hayvan yemi üretilmesi 10.9`da sınıflandırılmış, yiyecek ve içecek atıklarının ikincil ham maddeye dönüştürülmesi ise 38.3`de, ve yiyecek ve içecek atıklarının kullanılması 38.21`de sınıflandırılmaktadır
This item also includes:  -
This item excludes:  Bu bölüm, restoranlarda olduğu gibi, yemeklerin hızlı tüketim amacıyla hazırlanmasını kapsamaz.
This item includes:  This division includes the processing of the products of agriculture, forestry and fishing into food for humans or animals, and includes the production of various intermediate products that are not directly food products. The activity often generates associated products of greater or lesser value (for example, hides from slaughtering, or oilcake from oil production).

This division is organised by activities dealing with different kinds of products: meat, fish, fruit and vegetables, fats and oils, milk products, grain mill products, animal feeds and other food products. Production can be carried out for own account, as well as for third parties, as in custom slaughtering.

Some activities are considered manufacturing (for example, those performed in bakeries, pastry shops, and prepared meat shops etc. which sell their own production) even though there is retail sale of the products in the producers' own shop. However, where the processing is minimal and does not lead to a real transformation, the unit is classified to wholesale and retail trade (section G).

Preparation of food for immediate consumption on the premises is classified to division 56 (Food and beverage service activities).

Production of animal feeds from slaughter waste or by-products is classified in 10.9, while processing food and beverage waste into secondary raw material is classified to 38.3, and disposal of food and beverage waste in 38.21.
This item excludes:  This division does not include the preparation of meals for immediate consumption, such as in restaurants.
Reference to ISIC Rev. 4:  10

Top