METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> C:  İMALAT 
Detail
Code:  32
Description:  Diğer imalatlar
This item includes:  Bu bölüm, sınıflamanın diğer bölümlerinde kapsanmamış olan çeşitli malların imalatını kapsamaktadır. Bu bölüm arta kalanlardan oluşan bir bölüm olduğundan, üretim süreçleri, girdi olarak kullanılan materyaller ve üretilen malların kullanım alanları çok geniş bir aralıkta değişmektedir ve genellikle bölümleri sınıflara gruplamakta kullanılan ölçütler burada uygulanamamıştır.
This item also includes:  -
This item excludes:  -
This item includes:  This division includes the manufacture of a variety of goods not covered in other parts of the classification. Since this is a residual division, production processes, input materials and use of the produced goods can vary widely and usual criteria for grouping classes into divisions have not been applied here.
Reference to ISIC Rev. 4:  32

Top