METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> C:  İMALAT 
Detail
Code:  31
Description:  Mobilya imalatı
This item includes:  Bu bölüm, taş, beton ve seramik dışında herhangi bir maddeden yapılan mobilya ve ilgili ürünlerin imalatını kapsar. Mobilya imalatında kullanılan yöntemler kesme, biçimlendirme ve lamine etme de dahil standart materyal biçimlendirme ve parçaları birleştirme yöntemleridir. Maddenin hem estetik hem de işlevsel niteliği göz önüne alınarak tasarlanması, üretim sürecinin önemli bir yanını oluşturur. Mobilya imalatında kullanılan bazı yöntemler, imalat sanayinin diğer bölümlerinde kullanılan işlemlerle benzerdir. Örneğin kesme ve montaj işlemleri, 16. bölümde (Ağaç ve ağaç ürünleri imalatı) sınıflandırılmış olan kereste kirişlerinin üretimi sırasında ortaya çıkmaktadır. Ancak, çoklu işlemler ahşap mobilya imalatını, ahşap ürünlerin imalatından ayırmaktadır. Benzer bir şekilde, metal mobilya imalatında, 25. bölümde (Fabrikasyon metal ürünleri imalatı) sınıflandırılan haddeleme ile biçimlendirilerek üretilen ürünlerin imalatında da yer alan teknikler kullanılmaktadır. Plastik mobilyalar için kalıplama işlemi diğer plastik ürünlerin şekillendirilmesi ile benzerdir. Ancak, plastik mobilyaların imalatı uzmanlaşmış bir faaliyete dönüşmektedir.
This item also includes:  -
This item excludes:  -
This item includes:  This division includes the manufacture of furniture and related products of any material except stone, concrete and ceramic. The processes used in the manufacture of furniture are standard methods of forming materials and assembling components, including cutting, moulding and laminating. The design of the article, for both aesthetic and functional qualities, is an important aspect of the production process.

Some of the processes used in furniture manufacturing are similar to processes that are used in other segments of manufacturing. For example, cutting and assembly occurs in the production of wood trusses that are classified in division 16 (Manufacture of wood and wood products). However, the multiple processes distinguish wood furniture manufacturing from wood product manufacturing. Similarly, metal furniture manufacturing uses techniques that are also employed in the manufacture of roll-formed products classified in division 25 (Manufacture of fabricated metal products). The moulding process for plastics furniture is similar to the moulding of other plastics products. However, the manufacture of plastics furniture tends to be a specialised activity.
Reference to ISIC Rev. 4:  31

Top