METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> C:  İMALAT 
Detail
Code:  30
Description:  Diğer ulaşım araçlarının imalatı
This item includes:  Bu bölüm, gemi yapımı ve tekne imalatı, demir yolu için demir yolu vagonlarının ve lokomotiflerin imalatı, uçakların ve uzay gemilerinin ve bunların parçalarının imalatı gibi ulaşım araçlarının imalatını kapsamaktadır.
This item also includes:  -
This item excludes:  -
This item includes:  This division includes the manufacture of transportation equipment such as ship building and boat manufacturing, the manufacture of railroad rolling stock and locomotives, air and spacecraft and the manufacture of parts thereof.
Reference to ISIC Rev. 4:  30

Top