METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> C:  İMALAT 
Detail
Code:  28
Description:  Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
This item includes:  Bu bölüm, güç üreten ve uygulayan mekanik bileşenler ve herhangi bir özel amaç için imal edilmiş temel parçalar da dahil mekanik veya termal olarak materyaller üzerinde bağımsızca hareket eden ya da materyaller üzerinde (işleme, püskürtme, bastırma ve paketleme gibi) işlemler yapan makinelerin ve teçhizatların imalatını kapsamaktadır. Bu bölüm, sanayide, bina ve bina dışı inşaat işlerinde, tarımda veya evde kullanılmak üzere tasarlanmış olsun ya da olmasın sabit ve hareketli ya da el aletleri imalatını kapsamaktadır. Yerleşke içerisinde yük ve yolcu taşımada kullanılan özel araçların imalatı da bu bölümün içindedir.

Bu bölüm, NACE`de yer alan bir sanayide veya sanayilerin küçük bir grubunda özel olarak kullanılan makineler gibi özel amaçlı makinelerin imalatı ile sanayilerin büyük bir bölümünde kullanılan makineler gibi genel amaçlı makinelerin imalatını birbirinden ayırmaktadır.
This item also includes:  Bu bölüm ayrıca, panayır alanı eğlence teçhizatları, otomatik bovling salonu teçhizatları vb. gibi imalat sürecinde kullanılsın ya da kullanılmasın başka bir yerde sınıflandırılmayan diğer özel amaçlı makinelerin imalatını da kapsamaktadır.
This item excludes:  Genel kullanım amacıyla metal ürünlerin imalatı (bölüm 25), birleştirilmiş kontrol cihazlarının, bilgisayar donanımlarının, ölçme ve test donanımlarının, elektrik kontrol ve dağıtım cihazlarının imalatı (bölüm 26 ve 27) ve genel amaçlı motorlu taşıtların imalatı (bölüm 29 ve 30) bu bölümün kapsamı dışındadır.
This item includes:  This division includes the manufacture of machinery and equipment that act independently on materials either mechanically or thermally or perform operations on materials (such as handling, spraying, weighing or packing), including their mechanical components that produce and apply force, and any specially manufactured primary parts. This includes the manufacture of fixed and mobile or hand-held devices, regardless of whether they are designed for industrial, building and civil engineering, agricultural or home use. The manufacture of special equipment for passenger or freight transport within demarcated premises also belongs within this division.

This division distinguishes between the manufacture of special-purpose machinery, i.e. machinery for exclusive use in a NACE industry or a small cluster of NACE industries, and general-purpose machinery, i.e. machinery that is being used in a wide range of NACE industries.
This item also includes:  This division also includes the manufacture of other special-purpose machinery, not covered elsewhere in the classification, whether or not used in a manufacturing process, such as fairground amusement equipment, automatic bowling alley equipment, etc.
This item excludes:  This division excludes the manufacture of metal products for general use (division 25), associated control devices, computer equipment, measurement and testing equipment, electricity distribution and control apparatus (divisions 26 and 27) and general-purpose motor vehicles (divisions 29 and 30).
Reference to ISIC Rev. 4:  28

Top