METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> C:  İMALAT 
Detail
Code:  27
Description:  Elektrikli teçhizat imalatı
This item includes:  Bu bölüm, elektrik enerjisini üreten, dağıtan ve kullanan ürünlerin imalatını kapsamaktadır.
This item also includes:  Elektrikli aydınlatma ve sinyalizasyon teçhizatı ile elektrikli ev gereçleri de bu bölüm de yer almaktadır.
This item excludes:  Bu bölüm, elektronik ürünlerin imalatını ise hariç tutmaktadır (bkz. Bölüm 26).
This item includes:  This division includes the manufacture of products that generate, distribute and use electrical power.
This item also includes:  Also included is the manufacture of electrical lighting, signalling equipment and electric household appliances.
This item excludes:  This division excludes the manufacture of electronic products (see division 26).
Reference to ISIC Rev. 4:  27

Top