METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> C:  İMALAT 
Detail
Code:  23
Description:  Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
This item includes:  Bu bölüm, mineral kaynaklı tek bir madde ile ilgili olan imalat faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu bölüm, cam ve cam ürünleri (örneğin; düz cam, çukur camlar, elyaf, teknik cam eşya vb.), seramik ürünleri, tuğla, kiremit ve fırınlanmış kil ürünleri ile tutkal ve sıva ürünleri gibi ham maddelerden nihai ürünler imalatını da kapsamaktadır.
This item also includes:  Şekillendirilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiş taş ve diğer mineral ürünlerin imalatı da bu bölüme dahildir.
This item excludes:  -
This item includes:  This division includes manufacturing activities related to a single substance of mineral origin. This division includes the manufacture of glass and glass products (e.g. flat glass, hollow glass, fibres, technical glassware etc.), ceramic products, tiles and baked clay products, and cement and plaster, from raw materials to finished articles.
This item also includes:  The manufacture of shaped and finished stone and other mineral products is also included in this division.
Reference to ISIC Rev. 4:  23

Top